Utbildning

  • Bransläckareövning 2-3 tim hos Er eller Vi ordnar lokaler samt övningsplats.
  • Utrymningsövning med rök hos Er.
  • Heta arbeten kurs med certificat hos oss.
  • Föreståndare Brandfarlig vara
  • LABC =Första hjälpen kurs hos Er eller hos oss
  • HLR = Hjärt & Lungräddning hos Er eller hos oss
  • D-HLR = Defibrillator enkelt sätt att rädda liv, träna hos Er eller oss.
  • Systematiskt Brandskyddsarbete = SBA halv dag
  • Kontrollantutbildning i SBA
  • Annläggningskötare Brandlarm
Är det något Du saknar så maila oss så ska Vi se om Vi kan ordna det.

Utrymningsledare: Halv dag för Ut-ansvarig på företaget.

Brandskyddsansvarig: Halv dag för B-ansvarig på ett företag

Brandfarlig vara: Hel dag ansvarig för brandf. var i företaget.

Föreståndare Brandfarlig vara 7 h

Represantiv och säker reception: två dagar Omfattar recpt. roll och företagets profil, brandskydd och fysisk säkerhet samt hjärt & lungräddning.

Det går att köpa Utbildninghäften samt västar,flykthuva samt megafon.

En komplett Pärm med allt material för att köra SBA i egen regi eller att Vi hjälper Er.