Roxboard

roxboard_01Att stänga inne branden och hindra brandspridning är ett tillförlitligt och effektivt brandskydd. Därför är det beklagligt att det ofta är hål i brandcellsgränser och brandtätningar är brutna eller saknas helt.

Roxboard mjuktätningssystem är en prefabricerad brandtätning för skydd av alla sorters håltagningar. Roxboard är snabb och enkel att installera. Tätningen kan kompletteras eller efterlagas i samband med nymontage eller demontage av kablar. Trots sin enkelhet har den mycket hög motståndskraft mot brand - mellan 60 och 120 minuter beroende på utförande. 

Många fördelar

Fördelarna med Roxboard mjuktätning är bland annat:

  • Flexibel och snabb installation.
  • Prefabricerad - ingen eftermålning behövs.
  • Enkelt att komplettera och ändra kabeldragning i efterhand. Nya hål kan snabbt tas upp och tätas Det är också enkelt demontera en kabel och återtäta.
  • Metoden är miljövänlig och utan risk för hälsoskador. Fogmaterialet är vattenbaserat skivan består av naturmaterial.
  • Kostnadseffektiv.
  • Typgodkänd av SITAC för montage i konstruktioner med brandklass EI 60 till EI 120


Utförande

Roxboard tätningsskiva är uppbyggd av en tät stenullsmatta. Utvändigt är den belagd med en svällande brandskyddsfärg.

Den finns i två varianter:

  • 80 mm skiva dubbelsidigt belagd
  • 60 mm skiva enkelsidigt belagd. En skiva från vardera håll monteras

Skivorna är godkända att montera i väggar och bjälklag av betong, lättbetong, tegel eller gipsskivor. Hålets öppningsstorlek får vara upp till 600 x 1.200 mm.

Skarven mellan Roxboard-skivan och väggen/bjälklaget skall fogas med expanderande brandfogmassa typ FFS. Normalt tätas också utrymmet mellan vägg och skiva med högtemperaturfiber.

Konstruktionen motstår temperaturer upp till 1.000 oC och är brandklassad EI 60 alternativt EI120. Det innebär att den motstår den standardiserade brandkurvan i 60 alternativt 120 minuter. Konstruktionen är provad av bland annat SP, Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut och har sedan typgodkänts av SITAC, Sveriges Byggodkännande AB.

För ytterligare information skickar vi gärna typgodkännandebevis.


Miljö- och hälsovänliga material

Varken tätningsskiva, brandskyddsfärg eller fogmassa innehåller silikoner eller lösningsmedel. Roxboard-skivan är tillverkad i stenull och brandskyddsfärgen och fogmassan är vattenbaserad på en akrylbas. Produkterna ingår i vårt miljösortiment.

roxboard_02


roxboard_09Märkning

Brandtätningar och brandcellsgränser skall kontrolleras regelbundet. Vi kan utföra kontrollen i samband med säkerhetskontroller eller årlig översyn av brandsläckare eller annan brandredskap. Tätningen märks upp och förs in på vår checklista.

En fördel är att tätningen märks med plats och telefonnummer för felrapport. Elektriker och andra som utför installationer i byggnaden kan då enkelt anmäla att de har brutit en brandcell och att återtätning måste ske.

 

 


Enkelt montage och många användningsområden

Roxboard mjuktätning kan användas för många typer av tätningar i brandväggar och bjälklag. Vanligast är rör-, ventilations- och kabelgenomföringar.

Illustrationen visar en typisk installation i gipsvägg med 2 x skivor 60 mm, enkelsidigt belagda.

roxboard_06

För detaljerade anvisningar om användningsområde och installation se montageanvisning och godkännande.


Teknisk data - Roxboard tätningsskiva

roxboard_03

Teknisk data - Brandfogmassa FFS

roxboard_04

Teknisk data – Högtemperaturfiber

roxboard_05

Exempel på typgodkända installationer 

roxboard_07

roxboard_08