Skumsläckare

skumslackare_01

Dafos eller Cupolas skumsläckare är fyllda med filmbildande skum. Släckmedlet sprutas ut genom ett duschmunstycke och skummet flyter ut över brandhärden. Skummet släcker och kyler det brinnande ämnet och ligger sedan kvar som skydd mot återantändning.

Den robusta konstruktionen i kombinerad med hög kvalitet på material och ytbehandling gör Dafo-släckarna lämpliga för industrier och företag med krävande miljöer.

Enkel hantering och hög släckeffekt ger även den ovane användaren bästa förutsättningar att klara ett brandtillbud. Skumsläckaren är därför lämplig även i hem och bostad samt i offentlig miljö.

skumslackare_03