Punktsprinkler

punktsprinkler_01Punktsprinklern är ett effektivt och tillförlitligt brandskydd för mindre rum och punktskydd.

Det är mycket konkurrenskraftigt alternativ till konventionella sprinkler och släcksystem. Projektering och installation är enkel eftersom det inte krävs rördragning, strömmatning eller anslutning till vattennät.

Typiska användningsområden är förråd för brandfarlig utrustning, soprum och andra mindre utrymmen. Den används också för skydd av brandfarliga processer och maskiner inom industrin.

Tillförlitlig konstruktion och funktion

Behållaren är tillverkad i stål och utvändigt rödlackerad. Den förnicklade mässingsventilen är försedd med en manometer för övervakning av trycket i behållaren.

I ventilen sitter också en övertrycksventil som utlöses om behållaren av misstag utsätts för höga tryck. Punktsprinklern fylls med pulver eller Forrex® släckvätska. Den är trycksatt med nitrogen till ett tryck av 15 bar.

Vid brand värms glasbulben i ventilen. Vid aktuell utlösningstemperatur sprängs bulben och ventilen öppnar. Strålen slår i ventilens spridarring som fördelar pulvret eller vätskan över en större yta. Efter användning kan punktsprinklern laddas om.

Enkel att installera

Punktsprinklern fästs i taket ovanför det skyddade objektet med en enkel konsol. Ingen vatteninstallation eller rördragning krävs. Bäst effekt erhålls om ventilutloppet placeras på en höjd av 1,5 till 3 meter ovanför brandrisken. Skyddad yta framgår av tabell och skiss.

punktsprinkler_02

Aktiveringstemperatur från 57 – 141 oC

Punktsprinklern är som standard försedd med en bulb med aktiveringstemperatur 68 oC. Vid större antal eller mot extra kostnad kan den ersättas av bulb med annan aktiveringstemperatur enligt tabellen.

Elektrisk tryckvakt för larm och avstängningar

Som alternativ kan ventilen förses med en tryckvakt som aktiverar en elektrisk kontakt när trycket i behållaren sjunker. Punktsprinklern kan då kopplas till ett brandlarm eller en brytare som stänger strömmatningen eller den brandfarliga utrustning.

Elektriskt utlösningsdon för manuell utlösning

En variant finns på ventilen som även har ett elektriskt utlösningsdon. Sprinklern kan då också aktiveras från ett brandlarm eller via en utlösningstryckknapp.

punktsprinkler_03

punktsprinkler_04

Normalt lagerhålls endast 6 och 12 kg modeller.

Tilläggshöjd vid uppfästning med takkonsol är 75 mm.

punktsprinkler_05

2 och 4 kg modellerna lämpar sig för mindre utrymmen och lägre takhöjder.

Dimensionering

Punktsprinklerna med pulver är testade mot kärl med mindre provbränder. Kärlen är placerade på golvet under en takmonterad punktsprinkler. Släckeffekten avtar beroende på avståndet från sprinklern. Vid avstånd D100 enligt nedanstående tabell släcktes provbålen i 100% av försöken. Vid avstånd D60 släcktes bålen i 60% av försöken.

punktsprinkler_06