Pulveraggregat

För många större brandrisker ger ett pulveraggregat bästa skyddet. Med ett hjulburet aggregat kan man på bara några sekunder genomföra en snabb och effektiv insats.

Den stora mängden pulver gör att man inte behöver avbryta mitt i släckningen för att hämta fler brandsläckare. Vätskebränder återantänder omedelbart om släckningen inte lyckas helt eller om den avbryts i förtid.

Gloria pulveraggregat är ett av marknadens mest robusta och effektiva. Det är godkänt för användning både inom industri och sjöfart.

Pulveraggregat_01

Pulveraggregat_02