Dafo Kolsyresläckare

kolsyreslackare_01

Dafos eller Cupolas kolsyresläckare ger ett effektivt skydd vid brand i maskiner och elektrisk utrustning.

Koldioxid är en gas som släcker brand i vätskor, gaser och plaster. Den tränger in i de mest svåråtkomliga utrymmen t.ex runt en motor eller i ett elskåp. Gasen leder inte heller ström och kan användas direkt mot spänningsförande utrustning. Enkel hantering, robust konstruktion i kombination med hög kvalitet på material och ytbehandling gör Dafo-släckarna lämpliga även för de mest krävande miljöer.

kolsyreslackare_02