Brandpost i skåp

Brandpostskap

Ett tillförlitligt brandredskap

Dafo brandpost är robust och tillförlitlig, anpassad till kraven i offentlig miljö. Den finns
i många varianter och storlekar anpassade för olika utrymmen och användningsområden.

Brandposter är ett pålitligt brandredskap med många fördelar.

  • Obegränsad mängd släckmedel
  • Lång kastlängd
  • Lätt att använda
Normalt skall brandposter finnas i varuhus och större samlingssalar samt i butiker och lager av en viss storlek.

Beakta följande vid projektering och installation:

  • Minimum slangdimension skall vara 20 mm. Mindre dimensioner ger för lågt flöde.
  • Slanglängden bör normalt inte överstiga 25 meter. Det försvårar slangdragning och fördröjer insatstiden.

Placering av brandposter skall vara så att alla delar och rum av byggnaden kan nås med slangen. Avståndet mellan brandposterna skall inte vara längre än att slangarna överlappar varandra.

  • Brandposter bör ej placeras i trapphus. De skall inte heller placeras så att slang måste dras genom branddörrar.
  • Vattentillförsel skall ske med rör av minst samma dimension som brandposten. Det gäller även avstängningsventilen.

Många tekniska fördelar