Brandfilt enkel

Brandfilt_2

Brand i kläder släcks snabbt och effektivt med en brandfilt. Brandfiltar kväver också brand på stekhällar, i sängar och på andra vågräta ytor.

Dafo har ett brett sortiment brandfiltar i olika materiel och storlekar. Som komplement har vi även svetsduk och svetsdraperier för skydd vid heta arbeten.