Produkter

Restaurangsprinkler

Uppbyggnad

munstycke ansulex.jpg

Ansulexanläggningen har fyra huvuddelar, en centralenhet med behållare och utlösningsmekanism, ett rörsystem med munstycken, ett detekteringssystem samt ett manuellt utlösningssystem. Anläggningen är automatisk men kan också utlösas manuellt med vajer från ett draghandtag. Den är helt mekanisk och fungerar oberoende av vatten- eller strömförsörjning.

Brand_i_frits_1

Systemet kan anpassas från minsta grillkiosk till det största restaurangköket. Släckmedelsbehållaren är inte större än en vanlig handbrandsläckare och man kan vid behov enkelt koppla ihop två eller flera för att täcka alla typer av kök.

ansulex


Anläggningen är gjord för att smälta väl in i modern restaurangmiljö. Centralen med behållare och utlösnings-mekanism är inbyggd i ett rostfritt skåp. Utrustningen tar liten plats och kan normalt placeras omedelbart under tak eller till och med över innertak för att spara golv och bänkutrymme.
Munstycken placeras över filtren i ventilationskåpan och vid utloppskanlerna samt över den köksutrustning som skall skyddas t.ex fritöser, stekbord, spisar och grillar. Munstyckenas flöde och sprutbild dimensioneras utifrån de skyddade objekten.

skp ansulex.jpg