Slangrulle vägg o kärra

 

Brandpoststor

Dafo slangrulle har plats för upp till 100 meter slang. Den robusta och pålitliga konstruktion gör den lämplig för brandsläckning, bevattning och renspolning.

Den är enkel att använda och försedd med ett strålrör som ger spridd eller sluten stråle med lång kastlängd. Ett körstativ finns som tillbehör så att slangrullen lätt och snabbt kan förflyttas.

Användningsområde

Slangrullen används i större industrilokaler, lagerhallar eller samlingslokaler där långa slanglängder krävs. Den används även för bevattning och renspolning i t.ex idrottsanläggningar, utställningslokaler och skolor.

Brandposter krävs normalt i följande miljöer:

  • Varuhus större än 600 m2.
  • Restauranglokaler större än 300 m2.
  • Större industri-, hantverks- och lagerlokaler med högre brandbelastning än 200 MJ/m2 eller med en omfattande hantering av brännbart material.
  • Samlingslokaler med scen för regelbundet bruk.

Beakta följande vid projektering och installation:

  • Minimum slangdimension skall vara 20 mm. Mindre dimensioner ger för lågt flöde.
  • I normalstora lokaler bör standardbrandposter med 25 m slang installeras. Längre slanglängder försvårar slangdragning och fördröjer insatstiden.
  • Placering av brandposter skall vara så att alla delar och rum av byggnaden kan nås med slangen.
  • Brandposter bör ej placeras i trapphus. De skall inte heller placeras så att slang måste dras genom branddörrar.
  • Vattentillförsel skall ske med rör av minst samma dimension som brandposten.