Skåp o stativ

Brandsläckare skall placeras lättillgängligt så att de alltid finns nära till hands vid ett brandtillbud. Det gör att släckaren ibland måste monteras utomhus eller på andra utsatta ställen. Slag och stötar eller snö, is och korrosionsangrepp kan göra släckaren obrukbar. I riskmiljö bör därför släckaren monteras i ett skyddsskåp. Med ett skåp minskar också risken för stöld och okynnesutlösningar.

Typ FS

skap_01

Typ FS - plastskåp transparent lock

Skåp typ FS är ett lätt och stabilt plastskåp. Plasten är slagtålig och väderbeständig och kan monteras utomhus. Skåpet är försett med transparent lock så att släckare och instruktion alltid kan läsas. Locket fästes med plomberbara spännbyglar.

Skåpet finns i två storlekar för 6 alternativt 12 kg/lit släckare. Släckaren monteras i skåpet med ordinarie vägghängare

I 12 kg skåpet rymms även en 5 kg kolsyresläckare med snörör

skap_02