Pulveraggregat

För många större brandrisker ger ett pulveraggregat bästa skyddet. Med ett hjulburet aggregat kan man på bara några sekunder genomföra en snabb och effektiv insats.

Den stora mängden pulver gör att man inte behöver avbryta mitt i släckningen för att hämta fler brandsläckare. Vätskebränder återantänder omedelbart om släckningen inte lyckas helt eller om den avbryts i förtid.

Gloria pulveraggregat är ett av marknadens mest robusta och effektiva. Det är godkänt för användning både inom industri och sjöfart.

Pulveraggregat_01

Pulveraggregat_02

Konstruktion

pulveraggregat_03

Behållaren är tillverkad av stål, lackerad med slagtålig röd epoxylack. Aggregatet är försett med en separat drivgasflaska fylld med kvävgas. Vid aktivering öppnas drivgasflaskan och pulverbehållaren trycksätts. Pulvret luckras upp av den utströmmande drivgasen och strömmar ut via slang och munstycke.

På behållarens överkant sitter en stor inspektions- och påfyllningsöppning med inbyggd övertrycksventil.